Foto: Przemek Wąworek / Auto Świat

Jazda w terenie - prawo

Nie mamy dobrych informacji: to, że nie wolno jeździć autami po lesie, jest oczywiste, ale nie wolno poruszać się nimi nawet po drogach leśnych! Brak zakazu wjazdu czy szlabanu nie może być usprawiedliwieniem – jeśli droga nie jest publiczna lub leśna udostępniona do ruchu (kierowca… powinien to wiedzieć!), to grozi mandat do 500 zł.

Mówi o tym ustawa o lasach: Art. 29. 1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. 2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

Czy SUV nadaje się do jazdy w terenie? (slajd 1 z 20)

Reklamy
Koniec bloku reklamowego